LIVETS DYPE MENING - Prolog i bilder og poesi

 

                                    Se

  

 
  Se hvordan Gud så mesterlig

allting har formet!

Se hvordan Han har designet

og planlagt og ordnet!

Se Guds veldige storhet

i alt Han har skapt,

som Gud i sin visdom

i stort

og i smått

har fullbrakt!

*

Se alle soler og stjerner

og flotte galakser!

Se alle planter og dyr,

se fugler som flakser!

Alt har Gud skapt,

det vrimler av liv her på jorden,

vidunderlig laget

med kjærlighet, visdom og orden!

 

Ufattelig er denne storhet

Som Gud her oss viser!

Ufattelig er

at vi ikke mere Ham priser!

Gud åpne vårt øye, vårt hjerte,

så vi rett forstår,

så endelig Du

den rettmessige Æren så får!

*

Du store og Hellige

mektig Treenige Gud,

du som har skapt oss

i kjærlighet

etter ditt bud!

Du skal ha æren og takken

en evighet lang!

Lær oss på jorden

å synge den himmelske sang!

*

TEHP

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •