I BEGYNNELSEN VAR ORDET –

    LOGOS.

 

 

Disse ord er hentet fra Apostelen Johannes prolog til sitt evangelium som sikkert er vel kjent for de fleste siden dette er en av verdenslitteraturens aller ypperste tekster.

Denne tekst kaster et åpenbaringens lys over Ordet – LOGOS – Kristus som få andre tekster og vi leser derfor til innledning fra denne prolog.

LOGOS er gresk og oversettes Ordet med stor bokstav som henspeiler på Kristus.

 

” I begynnelsen var Ordet (Logos),

og Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved Ham,

og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.

I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket,

og mørket tok ikke imot det.

Det Sanne Lys, som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden.

Han var i verden, og verden er blitt til ved Ham,

og verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget,

og hans egne tok ikke imot Ham.

Men alle dem som tok imot Ham,

dem gav Han rett til å bli GUDS BARN,

de som tror på Hans navn.

DE er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, MEN AV GUD.

OG ORDET BLE KJØD OG TOK BOLIG IBLANT OSS! -

Og vi så Hans herlighet,

En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin Far - FULL AV NÅDE OG SANNHET.

Ingen har noensinne sett Gud.

Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn,

Han har forklaret ham.”

( Johannes evangelium kap. 1 v. 1-5, 9-14 og 18.)

 

LOGOS er Kristus, Gud som selv tok en tjeners skikkelse på seg og TOK BOLIG IBLANT OSS! – GUDS KJÆRLIGHETS MYSTERIUM!

”GLORIA IN EXSELSIS DEO!” - Ære være GUD i det høyeste! - synger alle himmelens hærskarer – i liturgien kneler vi ydmykt ned når dette forkynnes.

Paulus Gerhardt diktet:

 

La oss prise og tilbede

det Guds Ord

som til jord

brakte oss Guds glede!

Gjenlyd, jul, av toner søte,

englesang, deiligst klang:

KRISTUS LOT SEG FØDE!

 

Den hellige Teresa skriver:

Det står klart for meg og har gjort det lenge:Om vi skal leve etter Guds vilje og få del i store nådegaver,må veien gå gjennom Jesu menneskelige natur.Om mennesket Jesus sa Hans Majestet: ”Han har all min yndest.” Mange ganger er det blitt bevist for meg gjennom erfaringer:

Dette er døren vi må gå igjennom om vi vil at den Høyeste skal åpenbare sine hemmeligheter for oss.”

 

Eller for å sitere Apostelen Paulus i sitt brev til Kolossene der han skildrer Kristi persons storhet:

 

” Han er et bilde av den usynlige Gud,..

..i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,

det synlige og det usynlige….

Alt er det skapt ved Ham og til Ham.

 

Og Paulus utrykker sitt ønske for alle mennesker av vi som han sier:

 

Må ..”nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt,

til kunnskap om GUDS HEMMELIGHET, SOM ER KRISTUS!

I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.

For i Ham bor hele guddommens fylde legemlig.”

(Fra Kolossene Kap 1 v.15-16. Kap.2 v.2,3 og 9.)

 

 

 

Vi har nå sagt litt om Logos – om Kristus, Guds hemmelighet.

Han er nøkkelen, døren, lyset, veien, sannheten, visdommen..

Livets dype mening ligger skjult i Ham, i Ham som har skapt oss!

 

Vi ER skapt av Gud –

villet, ønsket,

og elsket av ham!

 

 

 

NESTE AVSNITT: 3 - I PARADISET