GUD ER HER TILSTEDE!

 

 

 

Gud er her tilstede!

la oss Ham tilbede,

ydmykt for hans trone trede.

Gud er midt i blant oss!

Alt i oss skal tie,

hjertet seg til Ham innvie!

Sinn og sans

være hans

senke seg hvert øye

og hvert kne seg bøye!

 

*

 

Gud er her til stede!

Ham i ånd tilbede,

det er ren og salig glede.

Hellig, Hellig, Hellig!

synger englekoret,

evig toner lovsangskoret!

Gud, vår trøst,

hør vår røst

også vi, de ringe

vil deg offer bringe.

 

*

 

Villig vi forsaker

uren lyst og glede,

verden kan ei trøst berede.

Nådig Du mottage

vilje, sjel og livet

alt skal fritt deg være givet!

Ene DU

fyll vår hu,

Du vårt liv skal råde

med din kraft og nåde.

 

*

 

Alt du gjennomtrenger,

la ditt lys det rene

med min sjel seg helt forene!

Som de blomster spede

seg for sol utfolder

i dens stråler stille holder

La meg så

stille stå

og ditt lys mottage

nu og alle dage!

 

*

 

Gi meg fred og enfold

samle mine tanker

så jeg aldri fra deg vanker.

Gjør meg ren av hjertet

lyset i meg skinne

så at alt blir lyst der inne.

Søk min sjel

skjønnest del

oppad du deg heve

for i Gud å leve!

 

*

 

 

Oversatt av Vilh. Sommerfelt. Landstads rev. Salmebok utg.1972