JESUS - OPPSTANDELSEN OG LIVET!
PÅSKEMORGEN

 P åskemorgen lyder sangen

Kristus selve døden bant!

E tter kors og død og pine

får vi kalles Frelser dine,

Du som kjempet og som vant!


*


D et er ikke mange dager, til vi engang møtes skal

i den lyse himmelsal,

der de dufter er så fine som en klang av ren krystall!

Av Guds kjærlighet omgivet, tørres siste tåren av,

synker i et gledens hav!


*


TEHP